सदस्य  शोध

देश  
राज्य  
शहर  
तालुका  
गाव/शहर  
पहिले नाव  
मराठी  
रक्तगट
आडनाव  
मराठी  
अथवा
नोंदणी क्रमांक
राज्य: महाराष्ट्र
एकूण-नोंदी 22078
नोंदणी क्रमांक पहिले नाव मधले नाव आडनाव गाव/शहर तालुका शहर
23271 योगेश पोपले औरंगाबाद औरंगाबाद
222 नीता रमेश नेहाले
223 देविदास रमेश नेहाले
444 मयूर विष्णू वडगावकर
445 गणेश अनिल वडगावकर
446 गायत्री संजय शेटे
447 श्रावणी संजय शेटे
440 अनिल विष्णू वडगावकर
441 संजय विष्णू वडगावकर
442 संगीता अनिल वडगावकर
19203 दिपाली निलेश शिरसमने Bhadgaon भडगाव जळगाव
316 सचिन धनराज वडगावकर
443 भारती संजय वडगावकर
666 प्रमोद बबनराव मांगुळकर Ambai सिल्लोड औरंगाबाद
175 बबनराव गणपतराव विभूते Panewadi घनसावंगी जालना
176 पद्माबाई बबनराव विभूते Panewadi घनसावंगी जालना
190 मालनबाई अनंतराव तांबट Panewadi घनसावंगी जालना
173 अशोक बबनराव विभूते Panewadi घनसावंगी जालना
177 अनिता अशोकराव विभूते Panewadi घनसावंगी जालना
181 निलेश (विनय) अशोकराव विभूते Panewadi घनसावंगी जालना
179 स्वाती तुषार सासवडे Panewadi घनसावंगी जालना
334 अमृता अशोकराव विभूते Panewadi घनसावंगी जालना
199 प्रभाकर तात्या मांगुळकर Aurangabad औरंगाबाद औरंगाबाद
174 मुकुंद प्रभाकर मांगुळकर Aurangabad औरंगाबाद औरंगाबाद
201 किसान दामोधर नाईक Daultabad औरंगाबाद औरंगाबाद
202 प्रयाग किसनराव नाईक Daultabad औरंगाबाद औरंगाबाद
203 विमल दत्तात्रय नाईक Daultabad औरंगाबाद औरंगाबाद
204 भगवान दत्तात्रय नाईक Daultabad औरंगाबाद औरंगाबाद
206 चंद्रकांत दत्तात्रय नाईक Daultabad औरंगाबाद औरंगाबाद
207 पांडुरंग दत्तात्रय नाईक Daultabad औरंगाबाद औरंगाबाद
208 मीनाक्षी भगवान नाईक Daultabad औरंगाबाद औरंगाबाद
209 पद्मा चंद्रकांत नाईक Daultabad औरंगाबाद औरंगाबाद
210 वैशाली पांडुरंग नाईक Daultabad औरंगाबाद औरंगाबाद
200 दत्तात्रय किसनराव नाईक Daultabad औरंगाबाद औरंगाबाद
212 चंद्रकांत उत्तमराव नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
213 कल्पना चंद्रकांत नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
214 प्रदीप चंद्रकांत नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
215 निखील चंद्रकांत नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
216 उत्तमराव आनंदराव नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
217 कौसाबाई उत्तमराव नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
218 राम उत्तमराव नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
219 सुलोचना राम नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
9118 मनीष राम नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
9119 मनीष राम नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
220 रमेश उत्तमराव नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
221 रमा रमेश नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
9120 देविदास रमेश नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
224 अवधुतराव नाथराव नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
227 कृष्णा अवधुतराव नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
225 लताबाई अवधुतराव नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
226 दत्ता अवधुतराव नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
229 वैशाली दत्ता नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
228 अर्जुन अवधुतराव नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
22560 तन्मय दत्ता नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
236 मोठेबाई नाथराव नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
230 वसंत नाथराव नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
231 सविता वसंत नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
232 पूजा वसंतराव नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
233 प्रगती वसंतराव नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
234 पल्लवी वसंतराव नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
235 तेजस वसंतराव नेहाले Thergaon पैठण औरंगाबाद
237 सोपानराव भाऊराव मुळे Dudhnakalegaon जालना जालना
238 ताराबाई सोपानराव मुळे Dudhnakalegaon जालना जालना
239 राजेश सोपानराव मुळे Dudhnakalegaon जालना जालना
240 सविता राजेश मुले Dudhnakalegaon जालना जालना
9121 कांचन राजेश मुळे Dudhnakalegaon जालना जालना
9122 श्रद्धा राजेश मुळे Dudhnakalegaon जालना जालना
9123 श्रुती राजेश मुळे Dudhnakalegaon जालना जालना
241 मधुकर आसाराम अंबडकर Dudhnakalegaon जालना जालना
242 ज्योती मधुकर अंबडकर Dudhnakalegaon जालना जालना
243 सचिन मधुकर अंबडकर Dudhnakalegaon जालना जालना
244 अश्विनी मधुकर अंबडकर Dudhnakalegaon जालना जालना
259 सुधाकर बाबुराव सरोदे Aurangabad औरंगाबाद औरंगाबाद
260 सविता सुधाकर सरोदे Aurangabad औरंगाबाद औरंगाबाद
261 योगेश सुधाकर सरोदे Aurangabad औरंगाबाद औरंगाबाद
262 निलेश सुधाकर सरोदे Aurangabad औरंगाबाद औरंगाबाद
263 गणेश सुधाकर सरोदे Aurangabad औरंगाबाद औरंगाबाद
264 राजेश सुधाकर सरोदे Aurangabad औरंगाबाद औरंगाबाद
266 काशिनाथ बबनराव विभूते Aurangabad औरंगाबाद औरंगाबाद
265 कुसुमबाई काशिनाथ विभूते Aurangabad औरंगाबाद औरंगाबाद
267 मुकुंद काशिनाथ विभूते Aurangabad औरंगाबाद औरंगाबाद
268 गोविंद काशिनाथ विभूते Aurangabad औरंगाबाद औरंगाबाद
269 विनायक काशिनाथ विभूते Aurangabad औरंगाबाद औरंगाबाद
272 कालिंदी मुकुंद विभूते Aurangabad औरंगाबाद औरंगाबाद
273 विजया गोविंद विभूते Aurangabad औरंगाबाद औरंगाबाद
274 रमेश एकनाथ सासवडे Aurangabad औरंगाबाद औरंगाबाद
275 सुमनबाई रमेश सासवडे Aurangabad औरंगाबाद औरंगाबाद
276 तुषार रमेशराव सासवडे Aurangabad औरंगाबाद औरंगाबाद
277 अमृता तुषार सासवडे Aurangabad औरंगाबाद औरंगाबाद
16632 नील तुषार सासवडे Aurangabad औरंगाबाद औरंगाबाद
16634 रिद्धी तुषार सासवडे Aurangabad औरंगाबाद औरंगाबाद
278 दत्तात्रय बाबुराव हुलजुते Shevgaon शेवगाव अहमदनगर
279 प्रयागबाई दत्तात्रय हुलजुते Shevgaon शेवगाव अहमदनगर
280 अरुण दत्तात्रय हुलजुते Shevgaon शेवगाव अहमदनगर
281 संगीता अरुण हुलजुते Shevgaon शेवगाव अहमदनगर
282 अशोकराव दत्तात्रय हुलजुते Shevgaon शेवगाव अहमदनगर
283 उषा अशोकराव हुलजुते Shevgaon शेवगाव अहमदनगर
284 गणेश अशोकराव हुलजुते Shevgaon शेवगाव अहमदनगर
285 उमेश अशोकराव हुलजुते Shevgaon शेवगाव अहमदनगर
286 श्रीरंग दत्तात्रय हुलजुते Akhegaon Titarpha शेवगाव अहमदनगर
एकूण-नोंदी 22078
पान क्र.
एकूण-पाने
221
दाखवा
नोंदी

संदेश पाठवा

निर्माण करा कुटुंब शृंखला

img

आपली कुटुंब शृंखला बनवा आणी आम्हाला आपल्या कुटुंबाचा भूत आणि वर्तमान शोधण्यास मदत करू द्या

कुटुंब चित्रसंग्रह

img

आपल्या कुटुंबाचे चित्रसंग्रह, विडीओस आणी ऐतिहासिक क्षण सुविधाजनक स्थानी संग्रहित करा

नाती-गोती

img

आपली कुटुंब शृंखला वाढविण्यासाठी आपल्या नातेवाईकांना आमंत्रित करा